CURRICULUM VITAE

Nume -MOCREI CRISTIAN LEONARD
Adresa -Strada Sf. Treime nr. 4A, Siret, 725500, jud. Suceava, România
E-mail
Cetăţenia Română
Data naşterii -09.12.1069
Locul de muncă Vice primar oras Siret
Aria ocupaţională -Inginer

Experienţa profesională

Perioada -2008-prezent
Funcţia sau postul ocupat -Viceprimar
Principalele activităţi şi responsabilităţi -Coordonează activitatea compartimentelor de specialitate

Numele şi adresa angajatorului -Primăria oraşului Siret, Str. 28 Noiembrie nr. 1
Tipul activităţii sau sectorul de activitate -Autoritate a administraţiei publice locale

Perioada -1998 – 2008
Funcţia sau postul ocupat -Expert vamal
Principalele activităţi şi responsabilităţi -Coordonarea activităţilor specifice
Numele şi adresa angajatorului -CETA SA Bucureşti, agenţia Siret

Perioada -1995 – 1998
Funcţia sau postul ocupat -Declarant vamal
Principalele activităţi şi responsabilităţi -Coordonarea activităţilor specifice
Numele şi adresa angajatorului -CETA SA Bucureşti, agenţia Siret

Educaţie şi formare

Perioada -1990 – 1995
Calificarea / diploma obţinută -Licenţă
Domenii principale studiate / competente dobândite -Inginerie chimică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare -Facultatea de Chimie Industrială

Iaşi, specializarea „Inginerie chimică”, secţia „Celuloză şi hârtie”.

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare -Studii superioare
Aptitudini şi competente personale
Limba maternă -Română
Limbi străine cunoscute -Engleza -Polona. Competenţe şi abilităţi sociale -Comunicare, relaţionare, 
lucru în echipă.

 

Newsflash

Orasul Siret

Orasul Siret dupa anul 2000


XHTML and CSS. | Kepri Portal